Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

18:15
8202 8853 500

bruwho:

Ayla Granmo

18:14
9804 1b7d
18:13
9291 65a7 500
Reposted fromhighhopes highhopes
18:12
4797 3585
Reposted fromsunlight sunlight vialubisztosuko lubisztosuko
miedzypomiedzygdzies
18:11
18:09
4419 f0b9

Me escaping responsibilities.

Reposted fromwit wit viahighhopes highhopes
18:07
5758 90aa 500

zipz:

I’m following back!

Reposted fromHamsterChihuahua HamsterChihuahua viakrolik krolik
miedzypomiedzygdzies
18:06
Mieć taką osobę co uspokoi serce.
Reposted fromScarletWolf ScarletWolf viabanshe banshe
miedzypomiedzygdzies
18:06

Oto paradoks straty: jak coś, czego już nie ma, tak bardzo może nam ciążyć?

— Jodi Picoult "To, co zostało"
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viabanshe banshe
miedzypomiedzygdzies
18:06
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viabanshe banshe
miedzypomiedzygdzies
18:06
Czuję się, jakbym umarł, ale dalej musiał żyć.
— Stephenie Meyer – Chemik
Reposted fromnyaako nyaako viabanshe banshe
18:06
1236 1ffe
Reposted fromfreakish freakish viabanshe banshe
miedzypomiedzygdzies
18:05
Nie ma na świecie nic równie okrutnego, jak poczucie opuszczenia wywołane tym, że nie ma się na co czekać.
— Haruki Murakami
Reposted fromoczekiwania oczekiwania viabanshe banshe
18:04
Ale nie płacz, że to koniec, bo tak naprawdę miałeś szczęście, że to w ogóle kiedyś miało miejsce.
— Solar/Białas/Wac Toja - Na piasku (via rap-cytat)
Reposted fromshitsuri shitsuri viawetryagain wetryagain
miedzypomiedzygdzies
18:04
0425 cefc 500
Reposted fromzelbekon zelbekon vialubisztosuko lubisztosuko
miedzypomiedzygdzies
18:04
4591 73f5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialubisztosuko lubisztosuko
miedzypomiedzygdzies
18:04
18:03
0951 3b13

thefingerfuckingfemalefury:

scientia-rex:

markv5:

😻

H Y P N O C A T

THIS CAT IS TOO POWERFUL

18:03
2168 d728 500
Reposted fromidiod idiod vialubisztosuko lubisztosuko
miedzypomiedzygdzies
18:03
2754 ddb8
Reposted fromiamstrong iamstrong viakrolik krolik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl